BİZE ULAŞIN

ATATÜRK KÖŞESİ

- +

Tarih süresince mesleki eğitimin gelişimini kısaca özetlersek, 19. yüzyıla kadar, bir yandan aile içinde, diğer yandan çırak -kalfa- usta sistemiyle süregelen mesleki eğitim, Mithat Paşa önderliğinde, çocukların terbiye edilmesi ve sanat öğrenmeleri için açılan ve bugünkü teknik öğretimin çekirdeğini oluşturan ıslahhane ismi verilen müesseselere devrolmuştur. Bu gelişmeyle beraber, endüstri, ev ekonomisi, ticaret ve tarım alanlarında eleman yetiştiren erkek ve kız teknik öğretim okulları ve ticaret okulları açılmıştır fakat bu okullar devletin eğitim politikası arasında, yani Maarif Nezareti bünyesinde yer almamıştır. Diğer bir ifadeyle mesleki eğitim, eğitim sisteminin dışında düşünülmüş ve belediye ve valiliklerce yerel olarak, ihtiyaca göre düzenlemeler yapılmıştır.

İşte Atatürk önderliğinde kurulan Cumhuriyet döneminin farkı, mesleki ve teknik eğitimi çıraklık sisteminden çıkarmak, okul programı dâhilinde devlet politikasına ve standart bir eğitim sistemine bağlayarak, genel ve mesleki eğitimin, bir  bütünün parçaları olarak görülmesidir.

Atatürk, Türk toplumunun ihtiyaçlarına ve çağın gerekliliklerine uygun eğitim programıyla, çağdaş, insancıl ve akılcı yöntemleriyle eğitim sahasında en gerekli adımları atmıştır. Söylevleri, çıkardığı yasalar ve kurduğu kurumlarla, Rauf İnan’ın deyimiyle, Türkiye’yi, bir eğitim ve kültür devleti haline getirmiştir.

 

Kaynak: GÜRTUNCA, E. E. Şencan, Atatürk ve Meslek Eğitimi